کلیه تستهای موبوط به کنترل کیفی مواد

توضیحات

شرکت شیمیایی پتروکاودالان توانایی انجام کلیه تست های آزمایشگاهی مربوط به کنترل کیفیت مواد مورد استفاده در چاه های نفت و گاز را دارد.