آزمایشگاه سیالات حفاری
وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاودالان علاوه بر تولید مواد مایع سیالات حفاری خود و عرضه افزودنی های گوناگون سیالات حفاری دارای ازمایشگاه مجهز با پرسنل ماهر میباشد که برای کنترل کیفیت مواد و پشتیبانی فنی به کار گرفته میشوند. در این آزمایشگاه روش کنترل کیفی مواد تولیدی و مواد تهیه شده بر اساس استانداردهای API , OCMA و مناطق نفتخیز جنوب و استانداردهای قابل قبول صنعت نفت انجام میپذیرد. درضمن برگه مشخصات فنی مواد (MDS) و برگه مشخصات ایمنی (MSDS) موجود بوده و طبق درخواست کارفرما / مشتری ارسال میگردد . این بخش توانایی لازم .جهت تهیه و ارائه برنامه های سیالات حفاری با آگاهی به دانش روز را دارد

لیست وسیله و دستگاه های ثبت شده در آزمایشگاه
ردیف نام وسیله مدل وسیله تعداد
1 viscometer MODEL 800 8-speed 2
2 pressurized fluid density scale 1
3 Metal Mud Balance 4
4 Turbidimeter 1
5 Digital balance 1
6 pH meter 1
7 Heat Water Bath 1
8 BENCH-MOUNT FILTER PRESS 1
9 METHYLENE BLUE TEST KIT 1
10 HOT PLATE 1
11 HEATED MAGNETIC STIRRER 1
12 HAND-CRANK centrifuge 2
13 PRESSURIZED AGING CELL, 316 STAINLESS STEEL 4
14 303 STAINLESS STEEL,PRESSURIZED AGING CELL 2
15 HTHP FILTER PRESS 2
16 EMULSION STABILITY TESTER 2
17 SAND CONTENT KIT WITH CASE 2
18 SINGLE SPINDLE HAMILTON BEACH MIXER 1
19 CUP HEATER WITH STAINLESS STEEL 2
20 Spare Parts for One Year for 800 8-speed viscometer 2
21 1,000 ML PLASTIC MEASURING CUP 4
22 PLASTIC MARSH FUNNEL VISCOMETER 4