آزمایشگاه تحقیق و توسعه و افزایه های نفتی
وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاو دالان دربخش تحقیق و توسعه و افزایه های نفتی، دارای آزمایشگاه مجهز با پرسنل ماهر می باشد که برای کنترل کیفیت مواد تولیدی و پشتیبانی فنی استفاده میگردد. با توجه به اینکه پیش نیاز تولید، طراحی و تهیه فرمول ماده می باشد. لذا کارشناسان ماهر این بخش با استفاده از فن آوری نوین و بکارگیری آن، فرمولاسیون محصولات را با دقت تمام محاسبه و فراهم می کنند. پس از تائید این بخش، فرمول پیشنهادی جهت ساخت به واحد تولید انتقال یافته و ماده مورد نظر با کیفیت قابل قبولی تولید می گردد. بصورت خلاصه فرموله کردن، شبیه سازی، آنالیز، تهیه برنامه، ساخت و شناسنامه فنی محصول از جمله وظایف بخش تحقیق و توسعه می باشد. در این آزمایشگاه روش های کنترل کیفی مواد تولیدی و مواد تهیه شده بر اساس استانداردهای API، OCMA و مناطق نفت خیز جنوب و استانداردهای قابل قبول صنعت نفت انجام می پذیرد. در ضمن برگه مشخصات فنی مواد (MDS) و برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS) موجود بوده و طبق درخواست کارفرما / مشتری ارسال خواهد شد.

لیست وسیله و دستگاه های ثبت شده در آزمایشگاه
ردیف نام وسیله مدل وسیله تعداد
1 (Potentio state ( electrochemical analysis system BHPH 1
2 viscometer fangilab 1
3 Portable Centrifuge 1
4 Oxygen meter Mettler Toledo Electrochemical Analyzer System BHP2064T 1
5 Weel test apparatus 1
6 Balance Meter Tole Do/ ME 4002 2
7 H2S analyzer Ech- Electrochemie Halle GMBH 1
8 Water bath 1
9 pH meter WTW/ multi 93 lo 1
10 Rheology meter OFITE 900 1
11 Spectrophotometer HAL O DB-20 uv-vis Dowble Beam 1
12 Centrifuge Hettich 1