آزمایشگاه افزایه های اسیدی
وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
توضیحات:

آزمایشگاه ارزیابی افزایه های اسیدی مجهز به پیشرفته ترین دستگاه ها، توانایی بررسی کلیه افزایه های اسیدی شامل آزمایشات ارزیابی مواد ضدخوردگی تا دمای ˚F 300 و فشار PSI 2000 ، سازگاری اسید و نفت ، ارزیابی افزایه کنترل کننده آهن و هیدروژن سولفوره زدا، دیگر افزایه های مورد استفاده در اسیدکاری چاه نفت و گاز و ارائه خدمات مهندسی را دارا میباشد. دراین آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های تولیدی بر اساس استانداردهای API , OCMA و مناطق نفتخیز جنوب و استانداردهای قابل قبول صنعت نفت انجام میپذیرد. درضمن برگه مشخصات فنی مواد (MDS) و برگه مشخصات ایمنی (MSDS) موجود بوده و طبق درخواست کارفرما / مشتری ارسال خواهد شد.

لیست وسیله و دستگاه های ثبت شده در آزمایشگاه
ردیف نام وسیله مدل وسیله تعداد
1 Water bath OWC - 118 4
2 Water bath circulator E8 2
3 HP/HT Dynamic Corrosion Apparatus DFY - 3 1
4 Auto Water Distiller A 4000 1
5 Hamilton Beach Mixer HM 0200 CE 1
6 Blender DS 200 1
7 Auto Surface Tension Meter JK 99 D 1
8 Orbital Shaker PRO MAX 2020 1
9 Analytical Balance 0-200 gr HR - 300 1
10 Magnetic Hot Plate Stir MR 3001 K 1
11 Electro Blast Dry Oven Box 101 – 2 A 1
12 Water Bath Shaker 0-100 0 c THZ - 82 1
13 pH Meter DR 539 TA 1