آزمایشگاه سیمانکاری
وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاو دالان با تجربه مکفی خود در امور تولید و تامین سیمان و افزایه های مربوط به عملیات سیمان کاری چاههای نفت و گاز میادین نفتی ایران و همچنین در ارائه خدمات امور مهندسی از جمله طراحی فرمولاسیون انواع دوغاب های سیمان و نیز ارزیابی مواد در شرایط عادی و عملیاتی در آزمایشگاه مدرن و مجهز و زیر نظر پرسنل با تجربه فعالیت دارد. در این آزمایشگاه روش های کنترل کیفی مواد تولیدی و مواد تهیه شده بر اساس استانداردهای API، ASTM و مناطق نفت خیز جنوب و استانداردهای قابل قبول صنعت نفت انجام می پذیرد. در ضمن برگه مشخصات فنی مواد (MDS) و برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS) موجود بوده و طبق درخواست کارفرما / مشتری ارسال خواهد شد. لازم به یادآوریست که شرکت شیمیایی پتروکاو دالان علاوه بر محصولات خود در تهیه و عرضه سیمان های حفاری و افزایه های مورد نظر سیمانکاری چاه های نفت و گاز شرکت دارد. لازمه سیمانکاری چاههای نفت طراحی آن جهت اطمینان از کامل کردن چاه و طول عمر آن با ایزوله کردن سازندها و جداسازی آنها از سازندهای هیدروکربوری می باشد. همچنین جهت جلوگیری از مهاجرت گاز و سیال از سازندی به سازند دیگر در طی عمر چاه و بعد از ترک آن می باشد.

به منظور طراحی فرمولاسیون دوغاب های سیمان با توجه به شرایط خاص هر چاهی موارد زیر در آزمایشگاه این شرکت انجام می گیرند :

1.       طرح ریزی نوع عملیات سیمان

2.       طراحی فرمولاسیون دوغاب سیمان

3.       تعیین حجم دقیق دوغاب سیمان و محاسبه چگونگی پمپ کردن

4.      تهیه فرمولاسیون دقیق spacer و حجم آن با توجه به سیال حفاری درون چاهی

5.       تعیین زمان بندش و سختی و سایر مشخصات دوغاب سیمان طبق برنامه درخواستی با استفاده از لوازم آزمایشگاهی مدرن


لیست وسیله و دستگاه های ثبت شده در آزمایشگاه
ردیف نام وسیله مدل وسیله تعداد
1 (HPHT Stirred Filter press (dynamic 1
2 Le Chatelier flask 1
3 Hydrometer 1
4 pH meter 1
5 Digital balance 1
6 (HPHT Filter press (static 4
7 (Water bath for (Atmospheric compressive strength 1
8 Sieve Shaker 1
9 Digital Filter Press 1
10 Six Speeds Viscometer 2
11 Pressurized Curing Chamber 1
12 (Pressurized Consistometer (HPHT consistometer 3
13 Constant Speed Mixer 2
14 (Normal Pressure Densifying Apparatus (atmospheric consistometer 3
15 The Compression Testing Machines for Oil Well Cement 1
16 (Static Gel Strength Analyzer (U.C.A 2